Výběr destinace podrobně

Prodej zájezdů do exotických destinací nepřerušen!

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Aktualizováno: 3.8.2022

I když ne všechny destinace jsou již českým turistům otevřené, jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. A obzvlášť v této době, kdy je pro naše turisty otevřen jen zlomek destinací, kam se dá za exotickou dovolenou cestovat bez velkých omezení.

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Přehled otevřených exotických destinací a podmínek cestování:

Upozorňujeme, že všechna níže uvedená opatření podléhají častým změnám!

ARUBA

S platností od 19.3.2022 Aruba ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Zůstává jen povinnost nejdříve 72 hodin před příletem vyplnit zdravotní formulář na http://www.edcardaruba.aw/.
Všichni cestující musí mít zdravotní pojištění zakoupené před odletem na http://www.edcardaruba.aw/ 
18.3.2022

BAHAMSKÉ OSTROVY

S účinností od 19.6.2022 se již plně očkovaní turisté nemusí při vstupu do země prokazovat negativním testem na Covid-19. Musí se jen před odletem prokázat platným dokladem o očkování.
Testování na Covid-19 již není vyžadováno pro osoby cestující mezi ostrovy (domácí) v rámci Baham bez ohledu na stav očkování.
Neočkovaní turisté od 2 let jsou povinni se před cestou prokázat negativním PCR testem na Covid-19 ne starším než 72 hodin před odletem.
Děti do 2 let jsou osvobozeny od jakýchkoli požadavků na testování.
19.6.2022 rovněž končí povinnost žádat o bahamské cestovní zdravotní vízum.

19.6.2022

BALI

Od 18.5.2022 změnila Indonésie své vstupní podmínky.
Všichni turisté po vstupu do země musí používat aplikaci PeduliLindungi,musí disponovat cestovním pojištěním pokrývajícím náklady za zdravotní péči, včetně krytí léčebných výloh spojených s Covid-19 a očkovacím certifikátem proti Covid-19 ukončeném minimálně 14 dní před vstupem do země ve fyzické nebo digitální podobě (s výjimkou dětí do 12 let), resp. lékařským potvrzením, že cestující nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit očkování.

Očkované osoby musí zaregistrovat svůj očkovací certifikát proti Covid-19 na https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/sign/in (ověřený certifikát se objeví ve vaší aplikaci PeduliLindungi), abyste měli přístup na veřejná místa v Indonésii.
Po příletu do Indonésie vám změří teplotu a pokud budete považováni za nezpůsobilého/nezdravého, budete muset podstoupit další test PCR.
Ostatní osoby musí absolvovat karanténu v trvání 5x24 hodin. Čtvrtý den karantény musí tyto osoby absolvovat další RT-PCR test na své vlastní náklady. Na cizince mladší 18 let se vztahuje délka karantény dle jejich rodičů nebo pečovatelů. Neočkované osoby mohou do Indonésie vstoupit pouze s potvrzením od lékaře potvrzujícím zdravotní důvody, kvůli kterým nemohly být očkovány.
Osoby, které nemají ukončené očkování a před vstupem do Indonésie prodělaly onemocnění Covid-19, musí předložit lékařské potvrzení potvrzující, že nemoc prodělaly a již nejsou infekční.
Od 27.4.2022 mohou opět čeští turisté získat víza po příjezdu (platí pouze pro zahraniční turisty, kteří se prokáží očkovacím certifikátem vč. boosteru).
Zahraniční turisté musí na Bali bydlet v hotelech nebo ubytovacích zařízeních, která obdržela doporučení od Regionální pracovní skupiny pro manipulaci s COVID-19 a splňují standardy čistoty, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí stanovené indonéským ministerstvem cestovního ruchu.

10.6.2022

BARBADOS

Hranice země jsou otevřené pro očkované i neočkované osoby, podmínky vstupu se liší.
Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář minimálně 24 hodin před cestou (buď prostřednictvím aplikace BIMSafe App, nebo přes webovou stránku www.travelform.gov.bb). Všichni musí do systému nahrát také negativní PCR test ne starší než 72 hodin před příletem do země případně negativní antigenní test z akreditované laboratoře ne starší 24 hodin.
Plně očkované osoby by měly dále doložit potvrzení o očkování v anglickém jazyce.
Neočkované děti do 18 let cestující s očkovanými osobami mají stejnépodmínky, jako očkované osoby (testování se netýká dětí do 5 let).
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 3denní karantény na hotelovém pokoji, kde 4. den musí podstoupit PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu, pokud je test negativní, může karanténu ukončit. Cestující si hradí veškeré náklady spojené s karanténou, dopravou, testy i případnou izolací a hospitalizací.
Ti cestující, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a pokud mají oficiální potvrzení, že byli v dané době testováni pozitivně a mají certifikát o prodělané nemoci, se musí po příletu do země uchýlit na 48 hodin do karantény.
24.3.2022

CURACAO

Od 5.6.2022 změnilo Curacao své vstupní podmínky - pro vstup do země není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát!!!
Pro cestu je jen potřeba ne dříve než 48 hodin před odletem vyplnit online na dicardcuracao.com digitální imigrační kartu (DIC).
Všem cestujícím se doporučuje mít sjednáno pojištění léčebných výloh pro případ onemocnění Covid-19.
21.6.2022

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Pro vstup z většiny zemí (kam patří i ČR) není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů (výjimkou z namátkových testů jsou děti mladší 5 let a cestující, kteří mají nejméně 3 týdny od poslední dávky očkování, nebo kteří disponují negativním PCR testem z posledních 72 hodin).
Před příletem a odletem je třeba vyplnit elektronický zdravotní formulář na webu eTicket
Tento musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po jeho dokončení Vám bude přidělen QR kód, který předložíte letecké společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení zájezdu až do doby, než projdete migračním na letišti. Na dominikánskem letišti bude k dispozici internet zdarma, aby cestující, kteří jej před odletem nevyplnili, mohli tak učinit při příletu do země.
24.3.2022

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

GUADELOUPE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 16.4.2022. Pro vstup na ostrov není potřebný negativní PCR test na Covid-19. Navíc na ostrově ve veřejných prostorách není třeba nosit respirátor ani roušku.
Jediným požadavkem je vyplnění dotazníku Immigration/Customs C5 na https://enterjamaica.com/ - vyplnit jej můžete online nebo můžete vyplnit papírový formulář vydaný leteckou společností.
Na Jamajce nejsou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.
21.4.2022

JORDÁNSKO

S platností od 1.3.2022 ruší Jordánsko předodletový PCR test pro všechny cestující starší 5 let (bez ohledu na stav očkování).
Zůstává povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19, provést registraci na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ a po obdržení vygenerovaného QR kódu, jsou povinni jej mít po celou dobu cesty k dispozici.
Očkované osoby mají neomezený přístup ke službám včetně ubytování a stravovacích zařízení či památek.
Upozorňujeme, že od 1.1.2022 v Jordánsku vstoupil v platnost úplný zákaz vstupu do veřejných prostor (včetně hotelů a restaurací) pro neočkované osoby. V Jordánsku nejsou nijak uznávány certifikáty o prodělané nemoci. Osoby s prodělanou nemocí jsou tak brány jako neočkované osoby a platí pro ně stejná pravidla.
Od 1.4.2022 budou zavedeny namátkové testy formou PCR při vstupu do země. Každý cestující tak může po příletu na vyžádání autorit být podroben PCR testu.
Vakcinační povinnost pro přístup ke službám nebyla v Jordánsku formálně zrušena, nicméně v praxi již vakcinační certifikáty kontrolovány nejsou, tedy je vstup do země i přístup ke službám umožněn i neočkovaným cestujícím. Jelikož však tato povinnost formálně stále platí, na webu ZÚ je stále zveřejněna informace, že pro neočkované osoby platí zákaz vstupu do veřejných prostor, která neodpovídá aktuální situaci v zemi (dle zkušeností CK jsou všichni turisté, bez ohledu na vakcinaci, bez problému ubytováváni v hotelích a chodí do restaurací).

16.6.2022

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Od 1.7.2022 se cestující před odletem na Kapverdy musí prokázat jedním z níže uvedených formulářů - platným očkovacím certifikátem s 3. posilující dávkou očkování, platným certifikátem o prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 90 dní od pozitivního testu) nebo negativním PCR testem (ne starším 72 hodin) či antigenním testem (ne starším 48 hodin) v angličtině nebo portugalštině. Výjimku z testování a očkování mají děti do 12 let. U osob ve věku 12-17 let je za ukončené očkování považovánéo očkování dvěmi dávkami nebo jedna dávka vakcíny Johnson&Johnson, a to po uplynutí minimálně 14 dnů od ukončené vakcinace. Před odletem je nutné za každou osobu (vč. dětí) vyplnit elektronický zdravotní formulář. Uváděné informace platí pro charterové lety se Smart Wings z Prahy.
13.7.2022

KATAR

Česká Republika byla Katarem vyřazena ze seznamu zemí s vysokým rizikem, občané ČR mohou obdržet turistická víza na letišti v Doha.
Očkovaní turisté a osoby, které prodělaly Covid-19 mají povinnost mít potvrzení o příslušném očkování či prodělání nemoci a negativní PCR test (ne starší než 48 hodin při příletu).
Neočkovaní turisté mají povinnost mít negativní PCR test (ne starší než 48 hodin při příletu) a musí počítat s 5 dny karantény. Poslední den karantény musí mít všichni negativní PCR test.
Všechny osoby si do mobilního telefonu musí stáhnout aplikaci EHTERAZ, před odletem se zaregistrovat na EHTERAZ webových stránkách a po příletu do destinace musí aplikaci aktivovat.
Děti ve věku do 12 let musí dodržovat stejný vstupní režim jako jejich rodiče. Pokud jsou očkováni, budou děti považovány za očkované. Neočkované děti ve věku 12–17 let budou muset karanténu podstoupit v souladu s pravidly pro zemi jejich příjezdu. V případě hotelové karantény je bude doprovázet jeden z rodičů, a to i když je tento rodič očkován.
24.3.2022

KEŇA

Vstup do Keni je povolen pouze pro osoby s platným očkováním, případně pro osoby s prodělaným covidem v posledních 90 dnech.
Neočkované osoby se stále musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odletem (výjimka je zavedena pro děti do 5 let). Po příletu jsou povinni podstoupit antigenní test (cca 30 USD), pokud test ukáže pozitivní výsledek, následuje PCR test (cca 50 USD) a samoizolace.
Všichni klienti se musí prokázat potvrzením o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci (nevztahuje se na osoby mladší 18 let a osoby, jimž zdravotní stav nedovoluje podstoupit očkování a také na osoby , které se zotavily z Covid -19 v posledních 90 dnech).
Všichni jsou povinni před nástupem cesty vyplnit elektronický formulář.
Po příletu do Keni je cestující povinen se při kontrole prokázat QR kódem, který je mu po vyplnění formuláře zaslán do mobilního telefonu (příp. QR kód vytisknout).
Po příletu do Keni nebude probíhat papírové ověřování výsledků testů na Covid-19 a očkovacích průkazů, ale je nutné ještě před odletem z ČR nahrát certifikáty o očkování, prodělání nemoci či výsledek negativního PCR testu do portálu www.globalhaven.org. Za funkčnost portálu Velvyslanectví ČR v Nairobi ani MZV ČR neručí.
O keňské vízum je možné požádat pouze elektronicky, a to na stránce spravované keňským Ministerstvem vnitra a koordinace národní vlády - Ministry of Interior and Coordination of National Government.
Všichni cestující jsou povinni si sami před odletem (s dostatečným časovým předstihem) vyřídit vstupní vízum online – poplatek 51 USD na osobu (vyřízení víz v Keni na letišti po příletu není možné).
18.3.2022

KOSTARIKA

Všichni turisté mladší 18ti let a turisté plně očkovaní mohou vstoupit na území Kostariky bez dalších omezení.
Pro vstup do Kostariky se nevyžaduje žádný test na COVID-19, nicméně osoby neočkované nebo které nejsou plně očkované, musí povinně předložit cestovní pojištění kryjící náklady na ubytování a léčebné výlohy spojené s případným onemocněním COVID-19 ve výši minimálně 50.000 USD a 2.000 USD na nemocniční ubytování po celou dobu pobytu (může být jakákoli mezinárodní pojistka, kde bude informace uvedena v jazyce anglickém a v USD nebo EUR; karty pojištěnce nejsou akceptovány, musí jít o doklad umožňující ověření uvedeného krytí).
Všichni cestující musí předložit vyplněný Helath Pass - https://salud.go.cr/. Health Pass lze vyplnit pouze do 72 hodin před příletem do země.
24.3.2022

KUBA

Od 6.4.2022 ruší Kuba povinnost předložení očkovacího certifikátu i negativního PCR testu.
Na letištích bude probíhat namátkové testování cestujících. Pokud se projeví pozitivita na nemoc COVID-19, cestující budou odvezeni do zdravotnických center, kde absolvují 8-denní karanténu. Přímé kontakty těchto osob musí též podstoupit karanténu ve státních zařízeních či ve vlastním ubytování za splnění podmínek izolace.
S účinností od 1.1.2022 je nutné před cestou vyplnit elektronicky celní, zdravotní a migrační formulář na webu www.dviajeros.mitrans.gob.cu a prokázat se QR kódem.
6.4.2022

MALEDIVY

S platností od 14.3.2022 Maledivy ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Pro vstup na Maledivy je potřeba 96 hodin před odletem na Maledivy a znovu pak 96 hodin před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení Traveller Declaration.
Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

9.7.2022

MARTINIK

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

MAURITIUS

Od 12.3.2022 již není před vstupem na ostrov vyžadován PCR test!
Od 1.7.2022 již neplatí povinnost podrobit se po příjezdu na hotelu antigennímu testu – platí jak pro očkované, tak neočkované klienty!!
Každý klient je povinen sjednat si cestovní pojištění vč. Covid-19 a vyplnit cestovní formulář Mauritius All in One obsahující všechny údaje potřebné pro cestu, po jehož vyplnění se vygeneruje PDF dokument s QR kodem. Pokud jste nevyplnili cestovní formulář All in One, musíte po příletu na letiště vyplnit Immigration Disembarkation Card. Všechny vyplněné formuláře budete muset předat imigračním a zdravotním úředníkům při příletu na ostrov.
Cestovní pojištění vč. Covid-19 je v tuto chvíli doporučené, ale není povinné.

11.7.2022

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.). Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje. 
17.5.2022

OMÁN

Omán s okamžitou platností ruší všechny cestovní restrikce pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 

24.5.2022

PANAMA

Plně očkovaní turisté mohou na ostrov cestovat bez omezení. Od 6.4.2022 stačí předložit alespoň 2 dávky nebo kompletní očkovací schéma, přičemž od poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní. Neočkovaní nebo částečně očkovaní cestující se musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin před příletem do Panamy.
Děti mladší 17 let jsou od povinnosti testu či očkování osvobozeny pouze pokud jejich rodiče (či jiný dospělý doprovod) splňuje podmínky vstupu.
Všechny osoby musí vyplnit elektronické zdravotní prohlášení na webové stránce Visit Panama, které budou muset předložit u odbavení na letišti. Zdravotní pojištění není povinné, ale doporučuje se.
25.4.2022

RÉUNION

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

SAINT BARTHELEMY

Karibský ostrůvek oznámil revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 19.3.2022.
Plně očkované osoby se musí prokázat pouze certifikovaným očkovacím certifikátem.
Neočkované osoby se musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin, resp. negativním antigenním ne starším než 48 hodin před odletem.
Děti do 12 let jsou jsou od testu osvobozeni.
31.3.2022

SAINT MARTIN

Od 1.4.2022 pro cestu na tento karibský ostrůvek se částečně očkované osoby a neočkované osoby musí prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 48 hodin, resp. negativním antigenním , který není starší než 24 hodin před odletem.
Osoby očkované třemi dávkami a děti do 5 let jsou od testu osvobozeni.
Všicni jsou povinni vyplnit žádost o autorizaci zdravotního stavu prostřednictvím elektronického systému zdravotního povolení (EHAS). Obdržený QR kod předkládáte při odbavení na cestu.
Další povinností je zakoupení povinného cestovního pojištění Covid-19 v systému EHAS.
Všichni  příchozí cestující jsou podrobeni kontrolám teploty a mohou být podrobeni povinnému testování na vlastní náklady.

31.3.2022

SEYCHELY

S platností od 24.3.2022 Seychely ruší předodletový PCR test pro plně očkované cestující 3 dávkami. V případě, že jsou očkováni pouze 2 dávkami, nesmí od jejich podání uplynout více než 6 měsíců (týká se všech osob starších 18 let, osobám ve věku 12-18 let stačí 2 dávky očkování).
Pro neočkované nebo částečně očkované zůstává v platnosti povinnost přeložit negativní PCR test na Covid-19, ne starší 72 hodin před odletem, resp. negativní antigenní test ne starší než 24 hodin před odletem (vztahuje se i na děti bez ohledu na věk).
Ti cestující, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 2-12 týdnech, jsou také  osvobozeni od testování, ale pouze pokud mají i oficiální potvrzení, že byli v dané době testováni pozitivně a mají certifikát o prodělané nemoci (potvrzení o uzdravení).  
Klienti musí také při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) – cena žádosti 10 EUR/dospělá osoba, resp. 5,40 EUR/dítě a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19. Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.

25.3.2022

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

V důsledku značného nárůstu nových případů COVID-19, přistoupila vláda SAE ke zpřísnění preventivních opatření, ke kterému dochází od 13.6.2022 na celém území SAE. Je striktně vyžadováno nošení roušek ve vnitřních prostorech – za nedodržení této povinnosti hrozí pokuta ve výši 3000 AED. 
S platností od 26.2.2022 Spojené arabské emiráty ruší předodletový PCR test pro očkované cestující!!! Očkovaní cestující se musí prokázat očkovacím certifikátem s platným QR kódem, který prokazuje, že byli plně očkováni vakcínou schválenou SAE. Neočkovaní cestující se musí prokázat negativním testem PCR ne starším 48 hodin před odletem nebo musí prokázat, že se během posledního měsíce zotavili z Covid-19 (výjimkou jsou děti do 12 let - Dubai, do 16 let - Abu Dhabi, a osoby s mírným a těžkým postižením). Nošení roušek či respirátorů je na otevřených prostranstvích nepovinné.

V rámci uvolnění pravidel pro ty, kteří cestují mezi Abu Dhabi a zbytkem emirátů, bylo oznámeno, že Green Pass již není povinný pro vstup do hlavního města SAE od 28.2.2022.
Green Pass je však stále platný pro vstup na veřejná prostranství v Abu Dhabi, včetně obchodních center, restaurací a hotelů – zde je stále nutné se prokazovat zeleným statusem v aplikaci Al Hosn. Účast na akcích stále vyžaduje Green Pass a negativní test PCR ne starší 96 hodin, který je nyní povinné obnovovat každých 14 dní. Rovněž EDE skenery ke kontrole lidí na infekci Covid-19 na hraničním vstupu do Abu Dhabi jsou od 28.2.2022 zrušena.
V případě pobytu v Abu Dhabi byla také odstraněna karanténa pro mezinárodní cestovatele.
Pro klienty pobývající v emirátu Ras Al Khaimah přišel Úřad pro rozvoj cestovního ruchu RAKTDA s podporou sektoru cestovního ruchu v době pandemie a nabízí klientům, kterým bude detekován pozitivní PCR test na Covid-19, prodloužení pobytu ZDARMA až do získání negativního výsledku PCR testu, tyto náklady na prodloužené noci hradí RAKTDA a navíc nemocnice v Ras Al Khaimah poskytne bezplatné ošetření v případě příznaků nemoci Covid-19 (více informací v CK).
16.6.2022

SRÍ LANKA

Od 17.6.2022 platí nová pravidla pro vstup turistů na Srí Lanku.

Plně očkovaní cestující už nemají povinnost předkládat negativní PCR test pro vstup do země, musí se však prokázat platným očkovacím certifikátem a mohou volně cestovat do jakéhokoli hotelu bez nutnosti absolvovat karanténu.
Pokud je cestující očkován dvoudávkovou vakcínou nebo jejich doporučenou kombinací, musí mít obě dávky, aby mohl být považován za plně očkovaného pro cestu na Srí Lanku. Pokud měl cestující schválenou jednodávkovou vakcínu (např. vakcínu Janssen), je cestující považován za plně očkovaného.
Od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.
Děti do 12 let cestující s očkovanými rodiči jsou od testů oproštěny.
Děti ve věku 12-18 let budou považovány za plně očkované již po 14 dnech od první dávky vakcíny.
Neočkované nebo částečně očkované osoby musí předložit po příletu negativní výsledek PCR testu provedeného do 72 hodin před odletem nebo antigenního provedeného do 48 hodin před odletem.
Od popříjezdového testu a karantény jsou osvobozeni  cestující, kteří prodělali v posledních 6 měsících Covid-19 a obdrželi alespoň jednu dávku vakcíny. Od očkování musí uplynout minimálně 14 dní.
Od 17.6.2022 se ruší povinný požadavek mít pojistné krytí pro léčbu Covid-19 a není již vyžadováno předložení formuláře zdravotního prohlášení.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, "ETA", a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/.
ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku. Získat vízum na Srí Lanku až po příletu na Srí Lanku je opět od 7.11.2021 možné, ale jen v případě last minute příletů a jen pro očkované klienty.
11.7.2022

THAJSKO

Od 1.7.2022 platí nová pravidla pro vstup turistů do Thajska.
Turisté nemusí již žádat o Thailand Pass, není vyžadován doklad o mezinárodním zdravotním pojištění na Covid-19, nemusí se vyplňovat imigrační karta po příjezdu do země.
V platnosti zůstavá jen požadavek na platný očkovací certifikát nebo v případě neočkovaných cestujících negativní test na Covid-19 (PCR test ne starší než 72 hodin a antigenní test ne starší než 24 hodin před odletem).

14.7.2022

VIETNAM

Od 15.5.2022 došlo k úplnému otevření Vietnamu bez jakýchkoli cestovních restrikcí!
Pro vstup do země nejsou vyžadovány testy ani lékařské prohlášení o bezinfekčnosti.
18.5.2022

ZANZIBAR

S platností od 17.3.2022 Zanzibar ruší předodletový PCR test pro plně očkované cestující, kteří se prokážou platným očkovacím certifikátem. Nečkované nebo částečně očkované osoby se musí nadále prokázat negativním PCR testem na Covid 19 ne starším 72 hodin před příletem do Tanzanie.
Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/. Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
Pro děti do 5 let platí výjimka v předkládání PCR testu i antigenního testu.
Všichni cestující přijíždějící ze zemí s novými variantami/vysokým čísly nakažených COVID-19 na základě denních aktualizací WHO budou testováni rychlým testem po příletu do země na vlastní náklady (cca 25 USD na osobu). Aktualizovaný seznam zemí pro Rapid Antigen Test je k dispozici na https://www.moh.go.tz nebo po příletu do země. Tento test nemusí podstupovat očkované osoby.
Při příjezdu není povinná karanténa. Cestující budou na letišti namátkově kontrolováni na příznaky COVID-19 měřením teploty a všichni cestující musí mít platné zdravotní pojištění.
24.3.2022


Podmínky návratu do ČR ze zemí mimo EU v době pandemie Covid-19

Do České republiky se může od soboty 9.4.2022 cestovat bez omezení a ruší se také všechny podmínky pro návrat i ze zemí mimo EU+.

Češi a zahraniční turisté již při vstupu do země nemusí vyplňovat příjezdový formulář a ani předkládat evropské certifikáty, tedy nepotřebují již před odletem či odjezdem do ČR potvrzení o očkování, prodělání nemoci Covid-19 nebo negativním testu. Ze zahraničí se tak všichni naši klienti mohou vracet bez těchto administrativních restrikcí.

************************************************************************************************************************************
Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci
Covid pas platí od 1.7.2021 ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Česká mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

************************************************************************************************************************************

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

Naše komplexní cestovní pojištění Vás chrání také v případě nemoci Covid-19!!!!!!
Pojištění STORNA se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19! Na onemocnění musí být vystavena neschopenka lékařem. Platí to i pro všechny cesty i do tzv. exotických destinací, kde se klienti musí prokazovat negativním testem na Covid-19. Pokud se klienti dozví např. ve lhůtě 72 hodin před odletem, že jejich test na Covid-19 je pozitivní, stačí si nechat vystavit neschopenku, zájezd stornovat a a uplatnit pak stornopoplatky u pojišťovny jako v případě storna z důvodu nemoci.
***********************************************************************************************************************************

Baros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba