Výběr destinace podrobně
STĚHUJEME SE!!! - naši pobočku v Chomutově naleznete od 1. 8. 2023 na nové adrese: Puchmayerova 133, Chomutov

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Přehled vybraných exotických destinací a podmínek cestování:


Aktualizováno: 12.9.2023

Jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. 

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Upozorňujeme, že všechna níže uvedená opatření podléhají častým změnám!

ARUBA

S platností od 19.3.2022 Aruba ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Zůstává jen povinnost v průběhu 7 dní před příletem vyplnit zdravotní formulář na http://www.edcardaruba.aw/.
Všem cestujícím se doporučuje mít cestovní zdravotní pojištění s připojištěním na Covid-19.
9.8.2023

BAHAMSKÉ OSTROVY

S účinností od 19.6.2022 se již plně očkovaní turisté nemusí při vstupu do země prokazovat negativním testem na Covid-19. Musí se jen před odletem prokázat platným dokladem o očkování.
Testování na Covid-19 již není vyžadováno pro osoby cestující mezi ostrovy (domácí) v rámci Baham bez ohledu na stav očkování.
Neočkovaní turisté od 2 let jsou povinni se před cestou prokázat negativním PCR testem na Covid-19 ne starším než 72 hodin před odletem.
Děti do 2 let jsou osvobozeny od jakýchkoli požadavků na testování.
19.6.2022 rovněž končí povinnost žádat o bahamské cestovní zdravotní vízum.

19.6.2022

BALI

Indonésie byla mezi posledními zeměmi, které vyžadovaly doklad o bezinfekčnosti pro cesty do země.Dle oficiálních informací indonéských orgánů již cestovatelé nemusejí mít s platností od 9.6.2023 pro vstup do Indonéské republiky a pro vnitrostátní cesty na jejím území staženou aplikaci SATUSEHAT, ani se prokazovat osvědčením o absolvování očkování druhou dávkou vakcíny proti koronaviru COVID-19. Vláda Indonéské republiky však stále doporučuje, aby se všichni domácí i zahraniční cestovatelé nadále snažili při svých cestách chránit před přenosem koronaviru COVID-19.
Ministerstvo zahraničních věcí Indonéské republiky neoficiální cestou potvrdilo, že v praxi momentálně již není vyžadován ani doklad o absolvování první dávky vakcíny proti koronaviru COVID-19. Zastupitelský úřad ovšem nemůže garantovat, že místní orgány budou takto postupovat v naprosto všech případech. Od 28.4.2022 mohou občané České republiky opět žádat o vízum po vstupu do země (tzv. Visa on Arrival - VOA) za účelem turistiky, vládní návštěvy, obchodního jednání, nákupu zboží nebo tranzitu.
Od 1.12.2022 si o vízum po vstupu do země (VOA) mohou občané České republiky požádat také elektronicky (e-VOA) již před cestou na webové stránce https://molina.imigrasi.go.id, kde jsou k dispozici ucelené informace, včetně postupu podání žádosti a vstupních míst na území Indonésie. VOA je platné 30 dní a je možné jej jedenkrát prodloužit o dalších 30 dní na imigračním úřadě v místě pobytu cizince.

2.7.2023

BARBADOS

Hranice země jsou otevřené pro očkované i neočkované osoby, podmínky vstupu se liší.
Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář minimálně 24 hodin před cestou (buď prostřednictvím aplikace BIMSafe App, nebo přes webovou stránku www.travelform.gov.bb). Všichni musí do systému nahrát také negativní PCR test ne starší než 72 hodin před příletem do země případně negativní antigenní test z akreditované laboratoře ne starší 24 hodin.
Plně očkované osoby by měly dále doložit potvrzení o očkování v anglickém jazyce.
Neočkované děti do 18 let cestující s očkovanými osobami mají stejnépodmínky, jako očkované osoby (testování se netýká dětí do 5 let).
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 3denní karantény na hotelovém pokoji, kde 4. den musí podstoupit PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu, pokud je test negativní, může karanténu ukončit. Cestující si hradí veškeré náklady spojené s karanténou, dopravou, testy i případnou izolací a hospitalizací.
Ti cestující, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a pokud mají oficiální potvrzení, že byli v dané době testováni pozitivně a mají certifikát o prodělané nemoci, se musí po příletu do země uchýlit na 48 hodin do karantény.
24.3.2022

CURACAO

Od 5.6.2022 změnilo Curacao své vstupní podmínky - pro vstup do země není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát!!!
Zůstává povinnost v průběhu 7 dní před příletem vyplnit online na dicardcuracao.com digitální imigrační kartu (DIC).
Všem cestujícím se doporučuje mít sjednáno pojištění léčebných výloh pro případ onemocnění Covid-19.
15.1.2023

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

S účinností od 23.4.2022 není pro vstup do Dominikánské republiky vyžadován negativní test ani očkovací certifikát.

Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů (výjimkou z namátkových testů jsou děti mladší 5 let a cestující, kteří mají nejméně 3 týdny od poslední dávky očkování, nebo kteří disponují negativním PCR testem z posledních 72 hodin).
Před příletem a odletem je třeba vyplnit elektronický zdravotní formulář na webu eTicket
Tento musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po jeho dokončení Vám bude přidělen QR kód, který předložíte letecké společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení zájezdu až do doby, než projdete migračním na letišti. Na dominikánském letišti bude k dispozici internet zdarma, aby cestující, kteří jej před odletem nevyplnili, mohli tak učinit při příletu do země.
1.2.2023

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

GUADELOUPE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 16.4.2022. Pro vstup na ostrov není potřebný negativní PCR test na Covid-19. Navíc na ostrově ve veřejných prostorách není třeba nosit respirátor ani roušku.
Jediným požadavkem je online vyplnění dotazníku Immigration/Customs C5 na https://enterjamaica.com/ .
Na Jamajce nejsou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.
12.9.2023

JORDÁNSKO

S platností od 1.3.2022 ruší Jordánsko předodletový PCR test pro všechny cestující starší 5 let (bez ohledu na stav očkování).
Zůstává povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19, provést registraci na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ a po obdržení vygenerovaného QR kódu, jsou povinni jej mít po celou dobu cesty k dispozici.
Očkované osoby mají neomezený přístup ke službám včetně ubytování a stravovacích zařízení či památek.
Upozorňujeme, že od 1.1.2022 v Jordánsku vstoupil v platnost úplný zákaz vstupu do veřejných prostor (včetně hotelů a restaurací) pro neočkované osoby. V Jordánsku nejsou nijak uznávány certifikáty o prodělané nemoci. Osoby s prodělanou nemocí jsou tak brány jako neočkované osoby a platí pro ně stejná pravidla.
Vakcinační povinnost pro přístup ke službám nebyla v Jordánsku formálně zrušena, nicméně v praxi již vakcinační certifikáty kontrolovány nejsou, tedy je vstup do země i přístup ke službám umožněn i neočkovaným cestujícím. Jelikož však tato povinnost formálně stále platí, na webu ZÚ je stále zveřejněna informace, že pro neočkované osoby platí zákaz vstupu do veřejných prostor, která neodpovídá aktuální situaci v zemi (dle zkušeností CK jsou všichni turisté, bez ohledu na vakcinaci, bez problému ubytováváni v hotelích a chodí do restaurací).

11.5.2023

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Od 15.9.2022 není pro vstup na Kapverdy nutné předkládat covidové certifikáty, negativní PCR/antigenní testy ani vstupní zdravotní dotazník.
21.9.2022

KATAR

Turisté se již nemusí prokazovat negativním výsledkem PCR testu, ani antigenního testu. Od 1.11.2022 se od návštěvníků vstupujících do Kataru nevyžaduje, aby se před příjezdem předběžně registrovali ve zdravotní aplikaci Ehteraz (tuto potřebujete jen pro vstup do veřejných a soukromých zdravotnických zařízení). Občané ČR mohou obdržet turistická víza na 30 dní přímo na letišti v Doha. 

6.3.2023

KEŇA

Vstup do Keni je povolen pouze pro osoby s platným dokončeným očkováním proti onemocnění Covid-19 či negativním PCR testem (ne starším 72 hodin před odletem) výjimka z testu a očkování je zavedena pro děti do 12 let). Očkovací certifikát či negativní PCR test musí být nahraný online do systému aplikace Panabios. Doporučuje se EU certifikát s QR kódem v tištěné a zároveň i v elektronické verzi.
O keňské vízum je možné požádat pouze elektronicky, a to na stránce spravované keňským Ministerstvem vnitra a koordinace národní vlády - Ministry of Interior and Coordination of National Government.

Všichni cestující jsou povinni si sami před odletem (s dostatečným časovým předstihem) vyřídit vstupní vízum online – poplatek 51 USD na osobu (vyřízení víz v Keni na letišti po příletu není možné).
27.10.2022

KOSTARIKA

Od 1.4.2022 mohou na území Kostariky vstoupit očkované i neočkované osoby bez jakéhokoliv omezení. Ruší se povinnost vyplnění příjezdového formuláře Pase de Salud a je zrušena povinost zřízení cestovního pojištění neočkované osoby.
7.10.2022

KUBA

Od 6.4.2022 zrušila Kuba povinnost předložení očkovacího certifikátu i negativního PCR testu. Na letištích bude probíhat namátkové testování cestujících. Pokud se projeví pozitivita na nemoc COVID-19, cestující budou odvezeni do zdravotnických center, kde absolvují 8-denní karanténu. Přímé kontakty těchto osob musí též podstoupit karanténu ve státních zařízeních či ve vlastním ubytování za splnění podmínek izolace.
S účinností od 22.1.2023 je nutné do 48 hodin před cestou vyplnit elektronicky celní, zdravotní a migrační formulář na webu https://dviajeros.mitrans.gob.cu/inicio a prokázat se QR kódem.

19.1.2023

MALEDIVY

S platností od 14.3.2022 Maledivy ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Pro vstup na Maledivy je potřeba 96 hodin před odletem na Maledivy a znovu pak 96 hodin před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení Traveller Declaration.
Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

9.7.2022

MARTINIK

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

MAURITIUS

Od 12.3.2022 již není před vstupem na ostrov vyžadován PCR test!
Od 1.7.2022 již neplatí povinnost podrobit se po příjezdu na hotelu antigennímu testu – platí jak pro očkované, tak neočkované klienty!!
Každý klient je povinen vyplnit cestovní formulář Mauritius All in One obsahující všechny údaje potřebné pro cestu, po jehož vyplnění se vygeneruje PDF dokument s QR kodem. Pokud jste nevyplnili cestovní formulář All in One, musíte po příletu na letiště vyplnit Immigration Disembarkation Card. Všechny vyplněné formuláře budete muset předat imigračním a zdravotním úředníkům při příletu na ostrov.
Cestovní pojištění vč. Covid-19 je v tuto chvíli doporučené, ale není povinné.

29.10.2022

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. 
S účinností od 1.4.2021 musí všichni zahraniční turisté odlétající z Cancúnu před nástupem do letadla předložit doklad o zaplacení nové turistické daně ve výši 10-11 USD na osobu. Platby lze provádět online na adrese http://visitax.gob.mx/ nebo na letišti před odletem v kioscích, které přijímají hotovost. Pokud se turisté rozhodnou platit online, budou muset uvést počet cestujících, jméno, věk a číslo pasu každého jednotlivce a datum jejich odletu.
Neočkované osoby nemohou do Mexika cestovat přes USA.
14.1.2023

OMÁN

Omán s okamžitou platností ruší všechny cestovní restrikce pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 

24.5.2022

PANAMA

Na základě prezidentského dekretu vydaného dne 14.9.2022 se s okamžitou platností ruší hygienická opatření zavedená v souvislosti s onemocněním COVID-19 pro vstup cestujících na území panamské republiky, omezení koncetrace lidí v prostoru a hygienické rozestupy osob.

19.10.2022

RÉUNION

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

SEYCHELY

S platností od 26.11.2022 jsou zrušena veškerá vstupní covidová opatření pro celé Seychelské ostrovy.
Klienti musí pouze při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) – cena žádosti 10 EUR/dospělá osoba, resp. 5,40 EUR/dítě a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19. Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.

26.11.2022

SINGAPUR

V současné době do Singapuru mohou přiletět bez PCR testu pouze plně naočkované osoby (výjimkou jsou děti do 12 let a osoby disponující potvrzením, že nemohou být očkovány kvůli jiným obtížím).
Cestující musí:
* být plně očkován proti Covid-19 (2 dávky dvojdávkového schématu či 1 dávka jednodávkového,
* nebo mít negativní PCR/antigenní test
* vyplnit elektronický registrační formulář ICA, a to nejdříve 3 dny před příletem https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
Výsledek testu je možné nahradit certifikátem o prodělání nemoci COVID-19 (případně certifikátem s pozitivním výsledkem testu) v době nejdéle 90 dní před příletem do Singapuru. Je též nutné mít cestovní pojištění s krytím na onemocnění COVID-19.
2.2.2023

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

S platností od 7.11.2022 jsou zrušena veškerá místní covidová opatření pro celé SAE. Zůstává pouze povinnost nošení roušek v nemocnicích.
5.12.2022

SRÍ LANKA

S platností od 7.12.2022 se ruší požadavek na předložení očkovacího průkazu proti COVID-19 pro každou osobu, která přijíždí na Srí Lanku přes jakékoli letiště nebo námořní přístav. Nařízení také ruší požadavek na předložení negativního testu na COVID-19 před nástupem na palubu nebo při příletu pro každou osobu, která přijíždí na Srí Lanku přes jakékoli letiště nebo námořní přístav.
Od 17.6.2022 se zrušil i povinný požadavek mít pojistné krytí pro léčbu Covid-19 a není již vyžadováno předložení formuláře zdravotního prohlášení.
Cizí státní příslušníci cestující na Srí Lanku musí před příletem na Srí Lanku vyplnit online příletový formulář (od 15.5.2023 se přestávají distribuovat příletové karty na palubě letadla).Upozorňujeme cestující, aby formuláře vyplnili před cestou online zde.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, ETA, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/.
ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku.
18.5.2023

THAJSKO

Thajsko nadále vítá všechny mezinárodní turisty v rámci politiky plného znovuotevření cestovnímu ruchu, která byla zavedena 1.10.2022.
Zvažované podmínky pro cestující do Thajska (prokázání očkování proti Covid-19 nebo podstoupení antigenního testu v Thajsku), které byly zveřejněny a měly být platné od 9.1.2023, jsou zrušené. Do Thajska můžete nadále cestovat bez omezení.
Mezinárodní cestující přijíždějící do Thajska nemusí prokazovat očkování a ukazovat negativní výsledky PCR testů.
Povinné zdravotní pojištění zahrnující náklady na léčbu Covid-19 musí mít pouze návštěvníci přicházející ze zemí, které vyžadují po návratu PCR test na Covid-19. V rámci úplného znovuotevření cestovnímu ruchu zavedlo Thajsko pro návštěvníky také delší dobu pobytu bez víza. S účinností do 31.3.2023 (platí pro přílet do Thajska do tohoto data) se doba platnosti víza prodlužuje na 45 dnů (z 30 dnů) pro turisty osvobozené od vízové povinnosti a na 30 dnů (z 15 dnů) pro ty, kteří mají nárok na vízum při příjezdu.

9.1.2023

ZANZIBAR

S platností od 1.2.2023 končí povinnost prokazovat se negativním PCR testem s QR kodem na Covid-19. Nadále se však předpokládá, že všichni cestující i tranzitující mají být očkováni schválenou vakcínou proti onemocnění Covid-19.
Proto důrazně doporučujeme mít osvědčení (listinné vyhotovení) obsahující QR kód s sebou (tzn. při sobě).
Při příletu je prováděna kontrola teploty a zdravotního stavu. Cestující s příznaky budou okamžitě izolováni. Cestujícím mohou být tanzanskými úřady namátkově prováděny antigenní testy.
DŮLEŽITÉ - ČTĚTE ZDE - KOMENTÁŘ VELVYSLANECTVÍ: Počet dávek ani jejich platnost nejsou tanzanskou legislativou konkrétně vymezeny, tudíž stačí mít potvrzení o očkování, jímž jste schopni se tanzanským úřadům prokázat. Potvrzení o prodělání nemoci očkování v žádném případě nenahrazuje, a tudíž je nezbytné, nejste-li zároveň očkovaní, absolvovat PCR test.

Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/. Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
9.2.2023


Podmínky návratu do ČR ze zemí mimo EU v době pandemie Covid-19

Do České republiky se může od soboty 9.4.2022 cestovat bez omezení a ruší se také všechny podmínky pro návrat i ze zemí mimo EU+.

Češi a zahraniční turisté již při vstupu do země nemusí vyplňovat příjezdový formulář a ani předkládat evropské certifikáty, tedy nepotřebují již před odletem či odjezdem do ČR potvrzení o očkování, prodělání nemoci Covid-19 nebo negativním testu. Ze zahraničí se tak všichni naši klienti mohou vracet bez těchto administrativních restrikcí.

************************************************************************************************************************************

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

 

Baros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba