Výběr destinace podrobně

Prodej zájezdů do exotických destinací nepřerušen!

PRODEJ EXOTICKÝCH ZÁJEZDŮ V PLNÉM PROUDU!

Aktualizováno: 8.12.2022

I když ne všechny destinace jsou již českým turistům otevřené, jsme tu stále pro Vás a jakoukoli nabídku Vám zpracujeme na základě Vašich individuálních představ, odlety jsou možné po celý rok, ale dnes už ne na jakoukoli dobu a z kteréhokoli letiště. Naše nabídka připravená pro Vás individuálně na míru zohledňuje všechny aktuální speciální nabídky nabízené jak leteckými, tak hotelovými společnostmi.

Rádi bychom Vás upozornili především na to, že dnes platí mnohem více „Čím dříve, tím výhodněji!“ Obzvlášť v této době, kdy letecké společnosti maximálně redukují své lety a míst v letadlech je několikanásobně méně než v minulých letech. A obzvlášť v této době, kdy je pro naše turisty otevřen jen zlomek destinací, kam se dá za exotickou dovolenou cestovat bez velkých omezení.

Neváhejte se na nás tedy obrátit se svými požadavky a současně sledujte naše web stránky, které se snažíme opět postupně naplnit všemi našimi nabídkami do těch nejkrásnějších koutů naší Země! Spolu to zvládneme!!!!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: exotika@ckinex.cz

Přehled otevřených exotických destinací a podmínek cestování:

Upozorňujeme, že všechna níže uvedená opatření podléhají častým změnám!

ARUBA

S platností od 19.3.2022 Aruba ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Zůstává jen povinnost nejdříve 72 hodin před příletem vyplnit zdravotní formulář na http://www.edcardaruba.aw/.
Všichni cestující musí mít zdravotní pojištění zakoupené před odletem na http://www.edcardaruba.aw/ 
18.3.2022

BAHAMSKÉ OSTROVY

S účinností od 19.6.2022 se již plně očkovaní turisté nemusí při vstupu do země prokazovat negativním testem na Covid-19. Musí se jen před odletem prokázat platným dokladem o očkování.
Testování na Covid-19 již není vyžadováno pro osoby cestující mezi ostrovy (domácí) v rámci Baham bez ohledu na stav očkování.
Neočkovaní turisté od 2 let jsou povinni se před cestou prokázat negativním PCR testem na Covid-19 ne starším než 72 hodin před odletem.
Děti do 2 let jsou osvobozeny od jakýchkoli požadavků na testování.
19.6.2022 rovněž končí povinnost žádat o bahamské cestovní zdravotní vízum.

19.6.2022

BALI

Od 25.8.2022 změnila Indonésie své vstupní podmínky.
Všichni turisté po vstupu do země musí používat aplikaci PeduliLindungi, musí disponovat cestovním pojištěním pokrývajícím náklady za zdravotní péči, včetně krytí léčebných výloh spojených s Covid-19 a očkovacím certifikátem proti Covid-19 ukončeném minimálně 14 dní před vstupem do země ve fyzické nebo digitální podobě (s výjimkou dětí do 18 let), resp. lékařským potvrzením, že cestující nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit očkování.
Očkované osoby musí zaregistrovat svůj očkovací certifikát proti Covid-19 do aplikace PeduliLindungi. Více informací zde: https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/
Po příletu do Indonésie vám namátkově změří teplotu a pokud budete považováni za nezpůsobilého/nezdravého, budete muset podstoupit další test PCR.
Neočkované osoby musí po příletu do země absolvovat karanténu v trvání 5x24 hodin. PCR test před vstupem a po vstupu do Indonésie není vyžadován, pokud cestovatel nevykazuje žádné příznaky nemoci Covid-19 a má teplotu pod 37,5 °C.

Čtvrtý den karantény musí tyto osoby absolvovat další PCR test na své vlastní náklady. Na děti mladší 18 let se vztahuje délka karantény dle jejich rodičů nebo pečovatelů. Neočkované osoby mohou do Indonésie vstoupit pouze s potvrzením od lékaře potvrzujícím zdravotní důvody, kvůli kterým nemohly být očkovány.
Osoby, které nemají ukončené očkování a před vstupem do Indonésie prodělaly onemocnění Covid-19, musí předložit lékařské potvrzení potvrzující, že nemoc prodělaly a již nejsou infekční.
Cestující musí předložit veškeré certifikáty (očkování, test, prodělaná nemoc) v mezinárodním formátu nebo ve formě platného EU digitálního Covid-19 certifikátu.

Od 27.4.2022 mohou opět čeští turisté získat víza po příjezdu (platí pouze pro zahraniční turisty, kteří se prokáží očkovacím certifikátem vč. boosteru).
Zahraniční turisté musí na Bali bydlet v hotelech nebo ubytovacích zařízeních, která obdržela doporučení od Regionální pracovní skupiny pro manipulaci s COVID-19 a splňují standardy čistoty, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí stanovené indonéským ministerstvem cestovního ruchu.

4.11.2022

BARBADOS

Hranice země jsou otevřené pro očkované i neočkované osoby, podmínky vstupu se liší.
Všichni cestující musí vyplnit příjezdový formulář minimálně 24 hodin před cestou (buď prostřednictvím aplikace BIMSafe App, nebo přes webovou stránku www.travelform.gov.bb). Všichni musí do systému nahrát také negativní PCR test ne starší než 72 hodin před příletem do země případně negativní antigenní test z akreditované laboratoře ne starší 24 hodin.
Plně očkované osoby by měly dále doložit potvrzení o očkování v anglickém jazyce.
Neočkované děti do 18 let cestující s očkovanými osobami mají stejnépodmínky, jako očkované osoby (testování se netýká dětí do 5 let).
Neočkovaní klienti budou moci nadále cestovat pod podmínkou 3denní karantény na hotelovém pokoji, kde 4. den musí podstoupit PCR test. V karanténě musí počkat na výsledek testu, pokud je test negativní, může karanténu ukončit. Cestující si hradí veškeré náklady spojené s karanténou, dopravou, testy i případnou izolací a hospitalizací.
Ti cestující, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a pokud mají oficiální potvrzení, že byli v dané době testováni pozitivně a mají certifikát o prodělané nemoci, se musí po příletu do země uchýlit na 48 hodin do karantény.
24.3.2022

CURACAO

Od 5.6.2022 změnilo Curacao své vstupní podmínky - pro vstup do země není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát!!!
Pro cestu je jen potřeba ne dříve než 48 hodin před odletem vyplnit online na dicardcuracao.com digitální imigrační kartu (DIC).
Všem cestujícím se doporučuje mít sjednáno pojištění léčebných výloh pro případ onemocnění Covid-19.
21.6.2022

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Pro vstup z většiny zemí (kam patří i ČR) není vyžadován negativní test ani očkovací certifikát. Po příletu do země probíhají na letištích kontroly teploty cestujících a namátkové kontroly pomocí rychlotestů (výjimkou z namátkových testů jsou děti mladší 5 let a cestující, kteří mají nejméně 3 týdny od poslední dávky očkování, nebo kteří disponují negativním PCR testem z posledních 72 hodin).
Před příletem a odletem je třeba vyplnit elektronický zdravotní formulář na webu eTicket
Tento musí být dokončen ještě před migrační kontrolou. Po jeho dokončení Vám bude přidělen QR kód, který předložíte letecké společnosti při odbavení. Formulář lze vyplnit kdykoli, od zakoupení zájezdu až do doby, než projdete migračním na letišti. Na dominikánskem letišti bude k dispozici internet zdarma, aby cestující, kteří jej před odletem nevyplnili, mohli tak učinit při příletu do země.
24.3.2022

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

GUADELOUPE

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

JAMAJKA

Jamajka oznámila revidovaná opatření pro příjezdy turistů od 16.4.2022. Pro vstup na ostrov není potřebný negativní PCR test na Covid-19. Navíc na ostrově ve veřejných prostorách není třeba nosit respirátor ani roušku.
Jediným požadavkem je vyplnění dotazníku Immigration/Customs C5 na https://enterjamaica.com/ - vyplnit jej můžete online nebo můžete vyplnit papírový formulář vydaný leteckou společností.
Na Jamajce nejsou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.
21.4.2022

JORDÁNSKO

S platností od 1.3.2022 ruší Jordánsko předodletový PCR test pro všechny cestující starší 5 let (bez ohledu na stav očkování).
Zůstává povinnost mít uzavřeno cestovní pojištění a pojistné krytí pro případ nákazy Covid-19, provést registraci na webu https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ a po obdržení vygenerovaného QR kódu, jsou povinni jej mít po celou dobu cesty k dispozici.
Očkované osoby mají neomezený přístup ke službám včetně ubytování a stravovacích zařízení či památek.
Upozorňujeme, že od 1.1.2022 v Jordánsku vstoupil v platnost úplný zákaz vstupu do veřejných prostor (včetně hotelů a restaurací) pro neočkované osoby. V Jordánsku nejsou nijak uznávány certifikáty o prodělané nemoci. Osoby s prodělanou nemocí jsou tak brány jako neočkované osoby a platí pro ně stejná pravidla.
Od 1.4.2022 budou zavedeny namátkové testy formou PCR při vstupu do země. Každý cestující tak může po příletu na vyžádání autorit být podroben PCR testu.
Vakcinační povinnost pro přístup ke službám nebyla v Jordánsku formálně zrušena, nicméně v praxi již vakcinační certifikáty kontrolovány nejsou, tedy je vstup do země i přístup ke službám umožněn i neočkovaným cestujícím. Jelikož však tato povinnost formálně stále platí, na webu ZÚ je stále zveřejněna informace, že pro neočkované osoby platí zákaz vstupu do veřejných prostor, která neodpovídá aktuální situaci v zemi (dle zkušeností CK jsou všichni turisté, bez ohledu na vakcinaci, bez problému ubytováváni v hotelích a chodí do restaurací).

16.6.2022

KAPVERDSKÉ OSTROVY

Od 15.9.2022 není pro vstup na Kapverdy nutné předkládat covidové certifikáty, negativní PCR/antigenní testy ani vstupní zdravotní dotazník.
21.9.2022

KATAR

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na letišti v Doha.
Turisté se již nemusí prokazovat negativním výsledkem PCR testu, ani antigenního testu.

Od 1.11.2022 se od návštěvníků vstupujících do Kataru nevyžaduje, aby se před příjezdem předběžně registrovali ve zdravotní aplikaci Ehteraz. 

14.11.2022

KEŇA

Vstup do Keni je povolen pouze pro osoby s platným dokončeným očkováním proti onemocnění Covid-19 či negativním PCR testem (ne starším 72 hodin před odletem) výjimka z testu a očkování je zavedena pro děti do 12 let). Očkovací certifikát či negativní PCR test musí být nahraný online do systému aplikace Panabios. Doporučuje se EU certifikát s QR kódem v tištěné a zároveň i v elektronické verzi.
O keňské vízum je možné požádat pouze elektronicky, a to na stránce spravované keňským Ministerstvem vnitra a koordinace národní vlády - Ministry of Interior and Coordination of National Government.

Všichni cestující jsou povinni si sami před odletem (s dostatečným časovým předstihem) vyřídit vstupní vízum online – poplatek 51 USD na osobu (vyřízení víz v Keni na letišti po příletu není možné).
27.10.2022

KOSTARIKA

Od 1.4.2022 mohou na území Kostariky vstoupit očkované i neočkované osoby bez jakéhokoliv omezení. Ruší se povinnost vyplnění příjezdového formuláře Pase de Salud a je zrušena povinost zřízení cestovního pojištění neočkované osoby.
7.10.2022

KUBA

Od 6.4.2022 ruší Kuba povinnost předložení očkovacího certifikátu i negativního PCR testu.
Na letištích bude probíhat namátkové testování cestujících. Pokud se projeví pozitivita na nemoc COVID-19, cestující budou odvezeni do zdravotnických center, kde absolvují 8-denní karanténu. Přímé kontakty těchto osob musí též podstoupit karanténu ve státních zařízeních či ve vlastním ubytování za splnění podmínek izolace.
S účinností od 1.1.2022 je nutné před cestou vyplnit elektronicky celní, zdravotní a migrační formulář na webu www.dviajeros.mitrans.gob.cu a prokázat se QR kódem.
6.4.2022

MALEDIVY

S platností od 14.3.2022 Maledivy ruší předodletový PCR test pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 
Pro vstup na Maledivy je potřeba 96 hodin před odletem na Maledivy a znovu pak 96 hodin před odletem z Malediv vyplnit online zdravotní prohlášení Traveller Declaration.
Maledivská strana také nabízí zvýhodněné pojištění Allied pro případ onemocnění Covid-19 v místě Vašeho pobytu!

9.7.2022

MARTINIK

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.

Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

MAURITIUS

Od 12.3.2022 již není před vstupem na ostrov vyžadován PCR test!
Od 1.7.2022 již neplatí povinnost podrobit se po příjezdu na hotelu antigennímu testu – platí jak pro očkované, tak neočkované klienty!!
Každý klient je povinen vyplnit cestovní formulář Mauritius All in One obsahující všechny údaje potřebné pro cestu, po jehož vyplnění se vygeneruje PDF dokument s QR kodem. Pokud jste nevyplnili cestovní formulář All in One, musíte po příletu na letiště vyplnit Immigration Disembarkation Card. Všechny vyplněné formuláře budete muset předat imigračním a zdravotním úředníkům při příletu na ostrov.
Cestovní pojištění vč. Covid-19 je v tuto chvíli doporučené, ale není povinné.

29.10.2022

MEXIKO

Mexiko na rozdíl od ostatních zemí Latinské Ameriky nikdy neuzavřelo své hranice. Turisté mají vstup do země umožněn, migrační úřady jsou však přísnější, a cestujícím namátkově při příletu měří teplotu či se provádí zdravotní kontrola. Povinná karanténa a negativní test na Covid-19 není vyžadován. Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.). Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje. 
17.5.2022

OMÁN

Omán s okamžitou platností ruší všechny cestovní restrikce pro všechny cestující bez ohledu na jejich stav očkování!!!! 

24.5.2022

PANAMA

Na základě prezidentského dekretu vydaného dne 14.9.2022 se s okamžitou platností ruší hygienická opatření zavedená v souvislosti s onemocněním COVID-19 pro vstup cestujících na území panamské republiky, omezení koncetrace lidí v prostoru a hygienické rozestupy osob.

19.10.2022

RÉUNION

Od 1.8. 2022 se ruší všechna pravidla uplatňovaná pro cesty do Francie i do zámořských oblastí:
Cestující již nemusejí před cestou do Francie ani do zámořských území vyplňovat žádné formuláře.Nevyžaduje se předložení covid pasu (očkování, test, nemoc) při příjezdu ze žádné ze zemí do Francie nebo zámořských území.
Nevyžaduje se dokládání nutných důvodů ze žádné ze zemí.
Cestující nemusejí předkládat čestné prohlášení o bezinfekčnosti a ochotě se podrobit testům po příjezdu.

3.8.2022

SEYCHELY

S platností od 26.11.2022 jsou zrušena veškerá vstupní covidová opatření pro celé Seychelské ostrovy.
Klienti musí pouze při check in předložit vyplněné a schválené zdravotní cestovní povolení (HTA) – cena žádosti 10 EUR/dospělá osoba, resp. 5,40 EUR/dítě a všichni musí mít platné cestovní zdravotní pojištění, které kryje minimálně testování, izolaci, karanténu a klinickou péči v případě onemocnění Covid-19. Při vstupu na Seychely nebudou vyžadovány žádné požadavky na karanténu či omezení pohybu.

26.11.2022

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

S platností od 7.11.2022 jsou zrušena veškerá místní covidová opatření pro celé SAE. Zůstává pouze povinnost nošení roušek v nemocnicích.
5.12.2022

SRÍ LANKA

S platností od 7.12.2022 se ruší požadavek na předložení očkovacího průkazu proti COVID-19 pro každou osobu, která přijíždí na Srí Lanku přes jakékoli letiště nebo námořní přístav. Nařízení také ruší požadavek na předložení negativního testu na COVID-19 před nástupem na palubu nebo při příletu pro každou osobu, která přijíždí na Srí Lanku přes jakékoli letiště nebo námořní přístav.
Od 17.6.2022 se zrušil i povinný požadavek mít pojistné krytí pro léčbu Covid-19 a není již vyžadováno předložení formuláře zdravotního prohlášení.
Všichni občané ČR si před cestou na Srí Lanku musí obstarat vízum, tzv. elektronickou cestovní autorizaci, ETA, a to prostřednictvím portálu http://www.eta.gov.lk/slvisa/.
ETA je doručena cestujícímu e-mailem ještě před cestou na Srí Lanku.
8.12.2022

THAJSKO

Od 1.10.2022 již není třeba pro vstup do Thajska předkládat potvrzení o očkování proti Covid-19, ani negativní výsledek testu. Nouzový stav spojený s pandemií byl zrušen a s ním i všechna proticovidová opatření. Od 1.10.2022 do 31.3.2023 bude rovněž prodloužena platnost turistického víza z 30 dní na 45 dní.
10.11.2022

ZANZIBAR

S platností od 17.3.2022 Zanzibar ruší předodletový PCR test pro plně očkované cestující, kteří se prokážou platným očkovacím certifikátem. Nečkované nebo částečně očkované osoby se musí nadále prokázat negativním PCR testem na Covid 19 ne starším 72 hodin před příletem do Tanzanie.
Cestující jsou dále povinni do 24 hodin před vstupem do země vyplnit online https://healthtravelznz.mohz.go.tz/traveller/. Cestující poté obdrží jedinečný zdravotní kód (Unique Health Code), který předloží ke kontrole při příletu.
Pro děti do 5 let platí výjimka v předkládání PCR testu i antigenního testu.
Všichni cestující přijíždějící ze zemí s novými variantami/vysokým čísly nakažených COVID-19 na základě denních aktualizací WHO budou testováni rychlým testem po příletu do země na vlastní náklady (cca 25 USD na osobu). Aktualizovaný seznam zemí pro Rapid Antigen Test je k dispozici na https://www.moh.go.tz nebo po příletu do země. Tento test nemusí podstupovat očkované osoby.
Při příjezdu není povinná karanténa. Cestující budou na letišti namátkově kontrolováni na příznaky COVID-19 měřením teploty a všichni cestující musí mít platné zdravotní pojištění.
24.3.2022


Podmínky návratu do ČR ze zemí mimo EU v době pandemie Covid-19

Do České republiky se může od soboty 9.4.2022 cestovat bez omezení a ruší se také všechny podmínky pro návrat i ze zemí mimo EU+.

Češi a zahraniční turisté již při vstupu do země nemusí vyplňovat příjezdový formulář a ani předkládat evropské certifikáty, tedy nepotřebují již před odletem či odjezdem do ČR potvrzení o očkování, prodělání nemoci Covid-19 nebo negativním testu. Ze zahraničí se tak všichni naši klienti mohou vracet bez těchto administrativních restrikcí.

************************************************************************************************************************************
Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci
Covid pas platí od 1.7.2021 ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Česká mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

************************************************************************************************************************************

Vzhledem k současné situaci platí přísnější pravidla pro vstup také při cestování po celém světě. Naši vážení cestující jsou zodpovědni za to, že se informují, dokonce i bezprostředně před zahájením cesty, o platných předpisech pro vstup a výstup a mají u sebe všechny potřebné dokumenty, aby tak předešli svému vyloučení z přepravy nebo zatížení vysokými pokutami.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

S ohledem na časté změny požadavků leteckých společností na podmínky povolení pro nástup do letadla (předložení potvrzení o negativním testu na Covid-19, různé typy testů) doporučujeme se před cestou informovat u letecké společnosti o aktuální situaci. Dále je nezbytné znát i podmínky pro tranzit na všech tranzitních letištích.
************************************************************************************************************************************

Dále důrazně doporučujeme necestovat bez komplexního cestovního pojištění s krytím na pandemie či Covid-19:

Naše komplexní cestovní pojištění Vás chrání také v případě nemoci Covid-19!!!!!!
Pojištění STORNA se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19! Na onemocnění musí být vystavena neschopenka lékařem. Platí to i pro všechny cesty i do tzv. exotických destinací, kde se klienti musí prokazovat negativním testem na Covid-19. Pokud se klienti dozví např. ve lhůtě 72 hodin před odletem, že jejich test na Covid-19 je pozitivní, stačí si nechat vystavit neschopenku, zájezd stornovat a a uplatnit pak stornopoplatky u pojišťovny jako v případě storna z důvodu nemoci.
***********************************************************************************************************************************

Baros MaledivyDubai

Srí Lanka

Kuba