(+/- 5 dní)
2
0
, 2 dospělí

Adventní Lipsko, pevnost Königstein, Míšeň a Drážďany

Německo, Poznávací zájezdy, Poznávací zájezdy

Rychlý přehled
  • 2denní zájezd
  • řemeslný adventní trh v Königsteinu
  • nejstarší porcelánová zvonkohra v Evropě
  • nejstarší vánoční trh v Německu
Trasa
  • Königstein
  • Lipsko
  • Míšeň
  • Drážďany

Ubytování a rozmistění osob

Pokoj 1 2 dospělí

Termíny a ceny

Termín
Délka
Strava
Doprava
Cena
  Nejlevnější termín   
  Vybraný termín   

Popis zájezdu

1. den
V ranních hodinách odjezd z ČR .Cestou nejprve zastávka na pevnosti Königstein, kde si prohlédnete romantický řemeslný adventní trh (vstup cca 10 EUR/osoba). Po příjezdu do Lipska prohlídka hlavních pamětihodností univerzitního města s průvodcem - zastávka u památníku bitvy u Lipska, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Tomáše, kde byl varhaníkem J. S. Bach a nyní zde působí známý chlapecký sbor, Lipská opera, Nová radnice. Po procházce městem s průvodcem můžete v rámci individuálního volna kromě adventních trhů na středověkém náměstí před Starou radnicí zajít i do nákupních galerií. Např. do Mädlerpassage - jednoho z nejstarších a nejkrásnějších nákupních center města, které vyniká vnitřním vybavením, jako jsou bronzové figury nebo rotunda se skleněnou kupolí nebo do moderního obchodního centra Höfe am Brühl. Ubytování v hotelu **** v Lipsku.

2. den
Po snídani přejezd do Míšně, krátká prohlídka města - náměstí se středověkou radnicí a renesančními domy radních, kostel Panny Marie s nejstarší porcelánovou zvonkohrou v Evropě a návštěva adventních trhů. Odpoledne zastávka v Drážďanech - "labské Florencii", procházka historickým centrem a návštěva nejstaršího vánočního trhu v Německu "Striezelmarktu", který se poprvé konal v roce 1434 a nese jméno po typické drážďanské štóle, kterou můžete ochutnat i vy. Přibližně v 18:00 hod. odjezd zpět do ČR.

Poznávací zájezdy